Hvem er Consilio?

Consilio betyr råd. Vi er rådgivere og utfører kommunikasjons­oppdrag for lokale, nasjonale og internasjonale virksomheter.

Consilio er et selvstendig kommunikasjons­byrå uten eksterne eiere. Hos oss møter du rådgivere med solid utdannelse, lang erfaring og forretnings­messig forståelse. Derfor strekker vår rådgivning seg ofte lenger enn det rent kommunikasjons­faglige. Vi leder strategiske workshops, utfører analyser, tilbyr lederstøtte og gir råd til ledergrupper og styrer. Kommunikasjonsfaget er i kontinuerlig utvikling, og vi bruker betydelige ressurser på faglig oppdatering og utvikling av nye tjenester. Selv om Consilio har lang historie kan du forvente å møte rådgviere med oppdatert kunnskap om kommunikasjon, marked, media, politikk og samfunn. Og, ikke minst; oppdatert kunnskap om kommunikasjons­virkemilder og kanaler.

Best på ALT?

Nei, ingen er det. Kommunikasjons­faget er for stort til at man kan være best på alt. Faget er også for stort til at de fleste virksomheter kan bruke et spesialist­byrå innenfor hver enkelt fagdisiplin, noe som heller ikke er spesielt effektivt. Vi har en samlet kompetanse innen PR, reklame, digital kommunikasjon, webutvikling, film, design og multimedia. Noe av det viktigste for oss er at det skal være faglig interessant og morsomt å være kunde i Consilio! Det å ha krevende og profesjonelle kunder er noe vi trives med. Det utfordrer oss til stadig utvikling slik at vi ligger i forkant faglig og presenterer de beste løsningene.

Menneskene i Consilio

Når alt kommer til alt er det kompetansen til hver enkelt person i Consilio som utgjør vårt “produkt”. Derfor er det viktig at vi trives på jobb og er i kontinuerlig utvikling. Dyktige og fornøyde ansatte tiltrekker seg flere flinke folk. Våre ansatte er ikke bare dyktige og erfarne innen sine fagfelt, men de er også sosiale og hyggelige.

Vi tror ikke at like barn leker best. Derfor har vi en strategi om at hver nye ansatte skal komplementere kunnskapen vi allerede har i byrået, og bygger videre på den slik at vi kan tilby de beste løsningene for våre kunder.

Spesial­kompetanse på helsekommunikasjon

Vi kjenner bransjen og det gjeldende regelverket godt. Derfor kan vi tilby effektive kommunikasjons­løsninger tilpasset en bransje med helt unike utfordringer – for eksempel:

 • Strategisk kommunikasjonsplanlegging
 • Markedsundersøkelser og research, fokusgrupper, intervju og undersøkelser
 • Utarbeidelse og iverksettelse av kommunikasjonstiltak
 • Utarbeide pressemeldinger og klargjøre saker for media
 • Produksjon av film til bruk i kampanjer, sosiale medier og andre aktiviteter
 • Pasientrettede kampanjer
 • Planlegging og gjennomføring av events og møter
 • Skrive kronikker, debattinnlegg og lignende

Etikk & verdier

Consilio Kommunikasjon AS er medlem av bransje­organisasjonen KOMM og har vært med på å utforme bransjens etiske normer. Alle ansatte i Consilio har signert på at de vedtar disse normene. Consilios ansatte har individuell reservasjonsrett mot å ta oppdrag som strider mot etisk overbevisning.

Consilio Kommunikasjon er sertifisert Miljøfyrtårn og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling.

Consilios kundeløfter

 • Vi skal tilføre verdi gjennom de råd vi gir og de tiltak vi gjennomfører.
 • I Consilio skal du bli møtt med respekt, ydmykhet og ærlighet.
 • Våre råd skal ikke styres av provisjoner eller egen vinning.
 • Hos oss skal du møte representanter med faglig dyktighet innen kommunikasjon.
 • Alt du forteller oss blir behandlet konfidensielt.
 • Vi skal alltid arbeide innenfor lovens rammer og gjeldende bransje-etikk.
 • Vi skal holde avtaler, betingelser og framdrift i prosjektene såfremt ikke forutsetningene endres betraktelig.
 • Consilio skal tilstrebe kvalitet, kreativitet og egen utvikling.
 • Det skal være faglig inspirerende og morsomt å være kunde hos Consilio.
 • Første innledende møte er uforpliktende og gratis.