Design & tekst

Har du sett noen holde tale med rødvinsflekk på skjorten og slipset på halv tolv, eller kanskje du har sovnet under en forelesning?

Da vet du at tone of voice og visuell fremtoning er minst like viktig som informasjonen du ønsker å få frem. Effektiv, strategisk kommunikasjon er avhengig av at design og tekst er utformet slik at budskapet fremstår troverdig og helhetlig for mottakeren og dermed støtter opp om merkevaren din.

Grafisk design

En bedrifts visuelle profil skal skape identitet og sørge for at bedriften skiller seg ut i mengden. Consilios grafiske designere gir virksomheter og produkter visuelt særpreg som gir høy gjenkjennelse i markedet.

 • Design av bedrifts- og produktprofil
 • Logo og designprogram
 • Salgsutløsende design og reklame
 • UX-design og nettsider m.m.
 • Design for digital kommunikasjon
 • Messemateriell
 • 2D, 3D og animasjon
 • Årsrapporter og magasiner
 • Presentasjoner

Tekstproduksjon

Hos Consilio møter du tekstforfattere med bakgrunn fra både reklametekst og journalistikk. Vi skriver alle slags tekster fra slagord til pressemeldinger tilpasset målgruppe og ønsket kanal – på norsk eller engelsk. Vi er unike når det gjelder å gjøre kompliserte budskap tilgjengelig for vanlig publikum. Spesielt gjelder dette innenfor helse og legemidler eller teknologi.
 • Reklametekst
 • Journalistikk
 • Pressemeldinger
 • Presseinnspill
 • Innholdsproduksjon
 • Engelske tekster