Consilio Film

Consilio har filmteam i eget hus. Vi produserer film av høy internasjonal kvalitet ved hjelp av regi, filming, grafikk, animasjon og 3D.

Fremveksten av digitale kanaler har gjort at film er blitt det viktigste verktøyet for å formidle budskap for profilering og salg. Har du et budskap eller et produkt som er vanskelig å forstå, er det ingen ting som slår en god film til å forklare. Filmproduksjon fra Consilio er unikt fordi det kombinerer solid kompetanse på kommunikasjon med dyktige filmfolk. Med ekspertise på digital markedsføring, sørger vi også for at filmene er optimalisert i forhold til ulike kanaler og blir sett av dine målgrupper.

Consilio tilbyr

  • Presentasjonsfilmer
  • Reklamefilm
  • Film for nettsider, Youtube og sosiale medier
  • Film for undervisning og e-læring
  • Filmgrafikk
  • Animasjon og 3D

Filmproduksjon fra Consilio