Strategisk kommunikasjon

I Consilio er strategi like mye en tankemåte som en tjeneste vi tilbyr. Det gjennomsyrer alt vi gjør for kundene våre.

Consilios filosofi er at kommunikasjon har størst verdi når den brukes for å løse utfordringer og nå strategiske mål. Mål om bedre omdømme, mål om økt salg, mål om å endre holdninger, mål om økt bevissthet eller for å nå andre strategiske målsettinger.

Vi kan hjelpe deg med

Omdømme­bygging

Virksomheter som bygger omdømme planmessig har bedre økonomiske resultater og fremstår mer attraktive. Med Consilio på laget kan du starte byggingen planmessig og stå sterkere når omdømmet kommer under press.

Virksomhets­profilering

Vi hjelper mange store virksomheter til å kommunisere sin rolle i samfunnet, sine idéer og sin virksomhet til interne og eksterne interessenter. Hos oss møter du rådgivere med forretnings­forståelse og gjennomføringsevne for gjennomslag i egne, betalte og fortjente kanaler.

Kommunikasjons­strategi

Consilio Kommunikasjon har sterk faglig kompetanse og erfaring fra under­visning i kommunikasjons­strategi på høy­skole­nivå. Med utgangs­punkt i dine mål­settinger, hjelper vi deg med å legge premissene og utvikle effektiv kommunikasjon som oppnår resultater.

Produkt­profilering

Consilio har profilert flere av Norges mest populære produkter. Vi tilpasser virke­midlene i forhold til din målsetting og velger kanaler for eksponering. På den måten gir vi ditt produkt en identitet som gjør at det skiller seg ut i mengden.

Analyser og undersøkelser

For å lede må man måle! Consilio har egne verktøy for nettundersøkelser og medie­analyser, og samarbeider med analysebyråer for data­innhenting og evaluering.

Digital strategi

I mange tilfeller går den raskeste veien til dine interessenter gjennom digitale medier. Vi utvikler kanalene til å skape målrettet kommunikasjon.