Alle virksomheter kan rammes av kriser. Ofte er det håndteringen av situasjonen som avgjør i hvor stor grad hendelsen får innvirkning på omdømmet.

En krise kan komme plutselig og fra mange hold. På kort tid kan bedriften bli satt på en prøve som kan rive ned et omdømme man har brukt år på å bygge opp. På kort tid skal man ta valg som kan være avgjørende for bedriften i mange år fremover. I slike situasjoner er riktig håndtering både uvurderlig og avgjørende for bedriftens fremtid. God krisehåndtering begynner lenge før krisen oppstår. Bevisstgjøring, planlegging, trening og repetering er essensielt for å stå godt rustet dersom krisen rammer. Hos oss møter du erfarne rådgivere som har bistått flere av Norges og Europas største bedrifter før, under og etter kriser.

Hva vi tilbyr

Consilios krisetelefon:

90 61 44 51