Consilios ansatte har høy etisk bevissthet og tro på framtiden!

Consilio Kommunikasjon AS er medlem av bransjeorganisasjonen KOMM og har vært med på å utforme bransjens etiske normer. Alle ansatte i Consilio har signert på at de vedtar disse normene. Consilios ansatte har individuell reservasjonsrett mot å ta oppdrag som strider mot etisk overbevisning.

 

Consilios verdier:

– Profesjonalitet – – Entusiasme – – Kreativitet –

Consilios kundeløfter:

 • Vi skal tilføre om de råd vi gir og de tiltak vi gjennomfører.
 • I Consilio skal du bli møtt med respekt, ydmykhet og ærlighet.
 • Våre råd skal ikke styres av provisjoner eller egen vinning.
 • Hos oss skal du møte representanter med faglig dyktighet innen
  kommunikasjon.
 • Alt du forteller oss blir behandlet konfidensielt.
 • Vi skal alltid arbeide innenfor lovens rammer og gjeldende
  bransje-etikk.
 • Vi skal holde avtaler, betingelser og framdrift i prosjektene såfremt
  ikke forutsetningene endres betraktelig.
 • Consilio skal tilstrebe kvalitet, kreativitet og egen utvikling.
 • Det skal være faglig inspirerende og morsomt å være kunde hos Consilio.
 • Et første innledende møte er uforpliktende og gratis.
logos-samarbeidConsilio Kommunikasjon er sertifisert Miljøfyrtårn og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling.
Consilio støtter Amnesty International og Kirkens Bymisjon.