Consilio kommunikasjon tilbyr ulike kurs og kompetanseheving for ledere. Vårt kurskonsept som tar for seg krise- og mediehåndtering får svært gode tilbakemeldinger med en score på over 9 av 10.

Thor Erling Lund

Thor Erling Lund

Fagansvarlig medie- og krisehåndtering

T: 906 14 451
E: tel@consilio.no