Consilio kommunikasjon tilbyr ulike kurs og kompetanseheving for ledere. Vårt kurskonsept som tar for seg krise- og mediehåndtering får svært gode tilbakemeldinger med en score på over 9 av 10.

Thor Erling Lund

Thor Erling Lund

Fagansvarlig mediehåndtering

Tlf 906 14 451
tel@consilio.no

Catherine Bjørn Olsen

Catherine Bjørn Olsen

Fagansvarlig krisehåndtering

Tlf 400 69 557
catherine@consilio.no