Mediekontakt eller Facebook-kampanje? Film eller foto? Event eller pressemelding? Eller en kombinasjon av disse? Consilios verktøykasse er stor, men hvilke verktøy vi velger avhenger av kundens utfordringer og målsetninger. Ved å tilpasse og utvikle virkemidlene oppnås effektiv kommunikasjon.

Hva vi tilbyr