Et produkt som er vanskelig å forklare?

– Film og sosiale medier er svaret!

1,8 millioner visninger til nå. Nord-Lock International, med hovedkontor i Malmö, har hele verden som marked for sine patenterte skruforbindelser. Consilio fikk i oppdrag å kommunisere produktfordeler og den kompliserte teknikken bak. Det har blitt en stor suksess. 1 800 000 visninger og 28 500 delinger i sosiale medier. 12 600 likes og 665 kommentarer. Ikke verst når temaet er skruer og bolter!